Cymru'r Gyfraith Legal Wales

Mae Cymru’r Gyfraith yn fforwm unigryw sy’n dod a holl elfennau’r gymuned Gyfreithiol ynghyd yng Nghymru a thu hwnt trwy ymdeimlad o gymrodoriaeth. Gwneir hyn trwy Gynhadledd flynyddol Cymru’r Gyfraith, mentrau i annog disgyblion ysgol sydd ar awydd a’r gallu i fentro ar yrfa o fewn y gyfraith, yn ogystal â llu o ddigwyddiadau arbennig eraill.

Mae’r wefan hon yn egluro sut mae modd i chi gadw’n hysbys am holl ddigwyddiadau Cymru’r Gyfraith, cyfleoedd i gymryd rhan yn un o fentrau Cymru’r Gyfraith, yn ogystal â sut y gweinyddir y Sefydliad.

Ceir tudalennau eraill sy’n disgrifio hanes unigryw’r gyfraith yng Nghymru, ei gyfraniad i’r Gyfraith Gyffredin, yn ogystal â dolenni i gymdeithasau cyfreithiol eraill a’r cyrff a gynrychiolir ar Gyngor Sefydliad Cymru’r Gyfraith.

Yn yr Archif, ceir gasgliad o brif anerchiadau ac areithiau o Gynadleddau Cymru’r Gyfraith a digwyddiadau eraill, ac mae’r rhain wedi eu darlunio ymhellach ar y tudalennau Galeri ac Argymhellion Polisi Cymru’r Gyfraith.


Y mae Cymru’r Gyfraith yn cydnabod cefnogaeth a chymorth y canlynol ynglŷn a’r wefan yma:

Logo Geldards

Geldards Law Firm

Logo Wales & Chester Circuit

Cylchdaith Cymru a Chaer

Logo Jesus College

Jesus College

Logo Gray's Inn

Gray's Inn

Logo Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Logo Amgueddfa Lloyd George

Amgueddfa Lloyd George

Logo The Law Society

The Law Society