Prif Ustus Lady Newydd yn annerch cynhadledd Cymru'r Gyfraith