Cymru'r Gyfraith Legal Wales

Mae Cymru’r Gyfraith yn fforwm unigryw sy’n dod a holl elfennau’r gymuned Gyfreithiol ynghyd yng Nghymru a thu hwnt trwy ymdeimlad o gymrodoriaeth. Gwneir hyn trwy Gynhadledd flynyddol Cymru’r Gyfraith, mentrau i annog disgyblion ysgol sydd ar awydd a’r gallu i fentro ar yrfa o fewn y gyfraith, yn ogystal â llu o ddigwyddiadau arbennig eraill.

Mae’r wefan hon yn egluro sut mae modd i chi gadw’n hysbys am holl ddigwyddiadau Cymru’r Gyfraith, cyfleoedd i gymryd rhan yn un o fentrau Cymru’r Gyfraith, yn ogystal â sut y gweinyddir y Sefydliad.

Ceir tudalennau eraill sy’n disgrifio hanes unigryw’r gyfraith yng Nghymru, ei gyfraniad i’r Gyfraith Gyffredin, yn ogystal â dolenni i gymdeithasau cyfreithiol eraill a’r cyrff a gynrychiolir ar Gyngor Sefydliad Cymru’r Gyfraith.

Yn yr Archif, ceir gasgliad o brif anerchiadau ac areithiau o Gynadleddau Cymru’r Gyfraith a digwyddiadau eraill, ac mae’r rhain wedi eu darlunio ymhellach ar y tudalennau Galeri ac Argymhellion Polisi Cymru’r Gyfraith.


Y mae Cymru’r Gyfraith yn cydnabod cefnogaeth a chymorth y canlynol ynglŷn a’r wefan yma:

Geldards Logo

Logo Wales & Chester Circuit

Logo Jesus College

Logo Gray’s Inn

Gray’s Inn

Logo National Library of Wales

National Library of Wales

Logo Amgueddfa Lloyd George

Logo Amgueddfa Lloyd George

Dangos Dewislen