Amdanom Ni

Yn sgil Deddf Llywodraeth Cymru 1998, gwelodd y Cwnsler Cyffredinol ar y pryd, Winston Roddick CF, yr angen i ddod â’r holl gymunedau cyfreithiol yng Nghymru at ei gilydd er mwyn wynebu’r heriau, a manteisio ar y cyfleoedd, a gafodd eu creu gan y setliad cyfansoddiadol newydd.

Gyda chefnogaeth Prif Farnwr Lywyddol Cymru ar y pryd, Mr. Ustus Thomas, sefydlodd y Cwnsler Cyffredinol gorff er mwyn i bob un o’r cymunedau cyfreithiol ymgysylltu â datblygiad yr hunaniaeth gyfreithiol Gymreig newydd. Bathodd y term “Cymru’r Gyfraith” i ddisgrifio’r hunaniaeth honno.

Mae’r corff hwnnw – Sefydliad Cymru’r Gyfraith - ag aelodaeth sy’n cynrychioli:

 • y farnwriaeth,
 • y Cwnsler Cyffredinol,
 • ysgolion cyfraith,
 • gwasanaethau cyfreithiol y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru,
 • Gwasanaeth y Llysoedd a’r Tribiwnlysoedd,
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron,
 • Bar Cymru a Chaer,
 • Cymdeithas y Cyfreithwyr,
 • Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol,
 • siambrau bargyfreithwyr,
 • cwmniau cyfreithwyr.

Mae amcanion y Sefydliad yn cynnwys darparu fforwm ar gyfer trafodaeth, ffurfio barn a llunio cynigion gweithredol ar gwestiynau sy’n ymwneud â gweinyddu cyfiawnder, dysgu’r gyfraith, ymchwilio iddi a darparu gwasanaethau cyfreithiol, fel y maent yn effeithio ar Gymru.

Un o’i brif swyddogaethau yw trefnu cynhadleddau blynyddol yng Nghymru sy’n ymwneud â materion cyfreithiol mewn perthynas arbennig â Chymru. Maent yn denu siaradwyr megis yr Arglwydd Prif Ustus, Ustusiaid y Goruchaf Lys, Aelodau’r Cynulliad, Cadeiryddion Comisiwn y Gyfraith a’r Comisiwn Apwyntiadau Barnwrol, ymarferwyr ac academyddion ac maent yn cael eu mynychu’n dda.

Yn ddiweddar, mae’r Sefydliad wedi cychwyn Cystadleuaeth Traethawd Cymru’r Gyfraith ar gyfer myfyrwyr cyfreithiol ac ymarferwyr ifainc. Cyflwynwyd y gwobrau cyntaf gan y Farwnes Hale yn Llandudno yn 2012.

Mae’r Sefydliad hefyd wedi cyflwyno ymatebion i ymgynghoriadau pwysig fel y rhai gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol a chan Llywodraeth Cymru ar awdurdodaeth ar wahan ar gyfer Cymru.

Cyfansoddiad Sefydliad Cymru’r Gyfraith - cliciwch yma

Pobl

CHAIR (Saesneg yn unig)
HUW WILLIAMS
SECRETARY (Saesneg yn unig)
FRANCES EDWARDS
TREASURER (Saesneg yn unig)
KEITH BUSH